Tietosuojaseloste

Sirly Oy:n, sirly.fi verkkosivuston- sekä kaupan asiakastietorekisteri.
Kaikki tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Yksityisyys

Käyttäessäsi sivustoamme keräämme seuraavia tietoja
Henkilö- ja yhteystiedot; Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Tilaus- ja maksutiedot
Yhteydenotto- ja palauteviestit sekä muut viestit joita meille lähetetään
Nämä tiedot kerätään käyttäjiltä itseltään.

Keräämme tietoja sivuston käytöstä myös google analytics työkalulla. Mikäli et halua antaa näitä tietoja meille se onnistuu lataamalla Googlen tarjoama lisäosa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kerättyjen tietojen turvallinen käsittely ja säilytys
Säilytämme asiakastietoja käyttämällämme verkkokauppa alustalla WooCommerce:ssa sekä yrityksen omissa tietokannoissa. Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Asiakastietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja luovutetaan vain Sirly Oy:n työntekijöille, joiden toimenkuvaan kuuluu asiakassuhteiden ja tilausten käsittely tai verkkosivuston ylläpito. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan yrityksen ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, poislukien tilausten toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Jotkin käyttämämme palvelut kuten Klarna ja PayPal saattavat myös säilöä tietoja palvelimilleen.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Evästekäytännöt (coocies) sivustollamme
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä, jotka keräävät tietoa sivuston käytöstä mutta eivät henkilötietoja. Tämä mahdollistaa kiinnostavan sisällön kohdentamista kullekin käyttäjälle. Mikäli sivustomme käyttäjä ei halua antaa lupaa tietojen keräämiseen evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois kytkemisen asetuksia muuttamalla. Huomioi, että evästeet voivat kuitenkin olla tarpeellisia sivuston asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisteröidyn oikeudet
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ja pyytää kyseisten tietojen poistamista rekisteristä. Lisäksi henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Itseään koskevien tietojen tarkistuksia, korjauksia tai poistamista varten henkilön tulee toimittaa kirjallinen tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteritiedot toimitetaan henkilölle viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietosuojaseloste on hyväksytty 5.9.2021

fiFI